Papír virágok

Virágok

Pad

Mérleghinta

Madáretető

Függőhíd

Isten hozott

Harangvirág

Gombák

Logopédiai ellátás

Az iskolakezdés sikerességének, az olvasás, írás elsajátításának nélkülözhetetlen feltételei a beszélt nyelv, azaz a beszéd-produkció (tiszta artikuláció, helyes nyelvtan, értelmes mondatszerkezet) és a helyes beszédészlelés/beszédértés egyformán jó színvonala.
Célunk a nevelés során az anyanyelv mielőbbi és minél pontosabb elsajátítása. Ennek érdekében logopédiai foglalkozás biztosítunk óvodánkban a rászoruló gyermekek számára heti két alkalommal, utazó logopédus közreműködésével. A logopédiai ellátás célja a beszédindítás, a hang-, beszéd-, és nyelvfejlődési elmaradás, a beszédhibák és a nyelvi kommunikációs zavarok javítása, a beszéd alaki és tartalmi fejlesztése.
A logopédiai ellátás keretében elvégezzük minden ötödik életévét betöltött gyermek beszéd és nyelvi fejlettségének alapvizsgálatát, szűrését, melynek eredményei alapján szervezzük meg a szükséges logopédiai terápiát.
A foglalkozások a gyermekek egyéni sajátosságaihoz, egyéni haladási üteméhez igazítva, differenciáltan, egyéni vagy csoportos formában valósulnak meg.

Logopédiai ellátás

Zircon - This is a contributing Drupal Theme
Design by WeebPal.